Tagi

, , , , , ,

Manga już dość dawno na stałe zagościła w naszym kraju. Jej miłośnicy, początkowo mający problem z dostępem do jakichkolwiek japońskich tytułów, obecnie zalewani są dużą ilością wydawanych tomików, a powszechnie dostępny internet uczynił z niej medium łatwo osiągalne. Na przestrzeni lat w Polsce ukazały się liczne komiksy rodem z Kraju Kwitnącej Wiśni, a część z nich wzbudziła wiele kontrowersji .

Komiks japoński w Polsce. Historia i kontrowersje to stosunkowo krótka rozprawa, podzielona na kilka zasadniczych fragmentów. W pierwszej części autorka – Ewa Witkowska, skupia się na historii mangi poza granicami Japonii. Kolejny rozdział poświęcony jest jej obecności w Polsce, zaś ostatnia część omawia problematykę odbioru japońskiego komiksu w rodzimych mediach. Książka nie koncentruje się na rozważaniach czym jest manga i jaka jest jej historia. W kilku miejscach zasygnalizowane są różne opinie na ten temat, ale autorka nie rozwija tych myśli zbyt szeroko. Co dość ciekawe, w swojej rozprawie wyraźnie oddzieliła mangę od anime, i o animacji japońskiej wspomina tylko przy okazji, nie poświęcając jej prawie wcale uwagi. Siłą rzeczy książka odwołuje się także do komiksu zachodniego, który co prawda nie jest omawiany w szczegółach, ale jego percepcja społeczna i obecność w mediach służą jako punkt wyjścia do wyjaśnienia odbioru mangi. Książka zakończona jest dość obszernymi danymi bibliograficznymi. Blisko 30% jej objętości stanowią suplementy omawiające kolejno mangi wydane w Polsce, magazyny poświecone tej tematyce oraz omówienie wydanych nad Wisłą publikacji o literaturze przedmiotu. Na samym zaś końcu znajduje się bibliografia, na której autorka bazowała tworząc swoją pracę.

Wspomniana bibliografia jest dość obfita – autorka przytacza liczne źródła – zarówno opracowania naukowe jak i wypowiedzi wydawców, czy nawet artykuły pisane przez fanów. Cytowane prace często dotyczą samej mangi, ale Ewa Witkowska odnosi się również do publikacji poświęconych komiksowi zachodniemu. Co ważne w tekście pojawiają się odnośniki do poszczególnych pozycji wraz z podaniem stron, na których można znaleźć cytowane bądź omawiane przez autorkę zagadnienia. Nieco denerwujące bywa, że gdy autorka decyduje się na cytat z anglojęzycznej książki, to zawsze w przypisie przytacza jego pełne brzmienie w oryginale.

Plusem niniejszego omówienia tematu jest względna obiektywność Ewy Witkowskiej. Manga bywa bardzo kontrowersyjna i wiele tytułów nie nadaje się dla niższych grup wiekowych. W książce trudne tematy nie są pominięte. Autorka przytacza publikacje krytykujące (nieraz bardzo ostro) mangę i anime. Często z nimi polemizuje, ale też przytacza opracowania naukowe (i nie tylko takie), wyjaśniające dlaczego komiks japoński zawiera dużo przemocy, czy też dlaczego nacechowany jest seksualnością. Po lekturze książki z pewnością bardziej zadowoleni będą fani mangi, aniżeli jej przeciwnicy, ale całość jest wyważona i na ile to tylko możliwe – obiektywna.

Komiks japoński w Polsce. Historia i kontrowersje napisany jest łatwym w odbiorze stylem. Pomimo tego, że w dużej mierze przypomina opracowanie akademickie. to jego lektura jest przyjemna i łatwa. Co prawda duża ilość przypisów (zwłaszcza tych wskazujących jedynie na źródła) może zaciemniać nieco obraz, ale bez najmniejszego problemu można część z nich pomijać i wrócić do nich. jeśli zainteresuje nas dany temat i chcielibyśmy go zgłębić w oparciu o bibliografię.

Wydawnictwo Kirin decydując się na publikację niniejszego tytułu dokonało dobrego wyboru. Książkę czyta się bardzo przyjemnie, a poruszane przez nią zagadnienia są ciekawe. Jest to dobra lektura dla fanów mangi i anime, którym pozwoli dowiedzieć się nieco więcej o komiksie oraz o historii ich hobby w kraju nad Wisłą. Zarazem pozycję tę można polecić fanom komiksu zachodniego. by rzuciła nieco światła na to, co zaoferować mogą japońscy twórcy komiksów.

Komiks japoński w Polsce. Historia i kontrowersje

Autor: Ewa Witkowska
Wydawca: Kirin
Książka na stronie wydawcy

Reklamy